Przejdź do treści

Media społecznościowe

Projekt UE

Opis projektu

W dniu 11.03.2016 r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

Umowę w imieniu Uczelni podpisał prof. dr hab. Adrian Chabowski – Prorektor ds. Studenckich.

     

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów UMB na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznej.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to:

 1. Przyjęcie Programu Rozwoju Uczelni, w tym zakup wyposażenia do Centrum Symulacji Medycznej.
 2. Przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć i administrowania CSM.
 3. Realizacja Programu Rozwoju Uczelni w ramach działań międzyuczelnianych – tj. udział w międzyuczelnianych spotkaniach informacyjnych, uczestnictwo studentów w międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych, przygotowanie przez kadrę naukowo-dydaktyczną międzyuczelnianych scenariuszy symulacyjnych.
 4. Realizacja Programu Rozwoju Uczelni w ramach działań uczelnianych – tj. poprzez prowadzenie mentoringu praktycznego nauczania studentów VI r. kierunku lekarskiego, utworzenie wortalu szkoleniowo-informacyjnego dotyczącego symulacji medycznej, utworzenie program symulowanych pacjentów.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do następujących sal:

Sale symulacji wysokiej wierności:

 1. Blok operacyjny
 2. Sala intensywnej terapii
 3. Sala szpitalnego oddziału ratunkowego
 4. Symulator karetki
 5. Sala porodowa
 6. Sala pielęgniarska wysokiej wierności
 7. Pomieszczenie kontrolne

Sale symulacji niskiej wierności:

 1. Sala symulacji z zakresu ALS
 2. Sala symulacji z zakresu BLS
 3. Pracownia nauki umiejętności technicznych
 4. Sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych
 5. Sala do nauki umiejętności chirurgicznych

Pozostałe sale dydaktyczne:

 1. Sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi
 2. Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
 3. Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych
 4. Sala egzaminu OSCE

Sale do nauki umiejętności stomatologicznych:

 1. Pracownia interdyscyplinarna
 2. Pracownia specjalistyczna
 3. Laboratoria materiałowe

Inne sale:

 1. Pracownia rzeczywistości wirtualnej
 2. Pracownia komputerowego wspomagania nauczania (10 stanowisk)

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2021 r., jednak zajęcia ze studentami będą prowadzone już od roku akademickiego 2017/2018.

Łączna wartość projektu to 21 289 743,93 zł.

Projekt jest w 100% dofinansowany:

 • ze środków europejskich w kwocie 17 942 996,18 zł,
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 3 346 747,75 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Projekt „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Harmonogram realizacji wsparcia

 Wykaz szkoleń dla instruktorów WW (2018) 

Wykaz szkoleń stanowiskowych dla instruktorów WW (2018)

Wykaz szkoleń stanowiskowych dla techników i informatyków (2018)

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.