Przejdź do treści

Media społecznościowe

Edukacja w CSM

Edukacja w CSM

Centrum Symulacji Medycznej jest międzywydziałową jednostką, na terenie której odbywają się zajęcia praktyczne na kierunkach lekarskim, lekarsko – dentystycznym, pielęgniarskim oraz położnictwie. Centrum rozpoczęło swoją pracę 2 października 2017 roku, od tego czasu codziennie odbywają się tu ćwiczenia praktyczne. Na terenie Centrum zatrudnionych jest trzech techników symulacji medycznej opiekujących się sprzętem oraz harmonogramem zajęć.

Na terenie budynku znajduje się sześć sal wysokiej wierności, cztery sale niskiej wierności, dwie sale stomatologiczne wraz z laboratorium materiałowym, oraz cztery sale OSCE przystosowane także do pracy z pacjentem symulowanym.

Symulacje wysokiej wierności

Mają na celu wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy medycznej oraz prostych procedur ćwiczonych wcześniej. Podczas samej symulacji dochodzi do przygotowanej sytuacji klinicznej z wykorzystaniem symulatora wysokiej wierności. Sztuczny pacjent dzięki nowoczesnej technologii potrafi skutecznie naśladować prawdziwego człowieka, dzięki temu podczas symulacji studenci wchodzą w interakcję z pacjentem, który nie tylko mówi, ale wykazuje również większość symptomów chorobowych, od poszerzenia źrenic, kaszlu, przyspieszonego tętna po pocenie się, a nawet krwawienie.

Symulacje medyczne umożliwiają użycie sprzętu medycznego w warunkach symulowanych i pod okiem specjalistów. Dodatkowo pozwalają na sprawdzenie wiedzy studentów oraz na wystawienie ich na stres związany z odpowiedzialnością podczas sytuacji klinicznej.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji jakimi dysponuje oprogramowanie symulatorów wysokiej wierności, możliwym jest zaplanowanie wielu rzadko występujących oraz skomplikowanych sytuacji klinicznych. Natomiast, że względu na charakter zajęć ten sam scenariusz może zostać przeprowadzony dla wielu studentów, dzięki temu każdy z nich ma możliwość przećwiczenia tych samych powikłań. Daje to możliwość dostosowania zajęć do potrzeb studentów, a nie dostępności pacjentów.

Debriefing

Jest częścią symulacji medycznych wysokiej wierności. Jest to podsumowanie zajęć, czas kiedy można omówić sytuację kliniczną oraz wyciągnąć wnioski z postępowania zespołu. Dokładna analiza każdej sytuacji medycznej pozwala na omówienie problemów, przed jakimi rzeczywiście zostali postawieni studenci.

Sala Bloku Operacyjnego

Wyposażona została między innymi  w stół operacyjny, lampę operacyjną, aparat do znieczuleń, defibrylator, kardiomonitor, ssak elektryczny oraz umywalkę chirurgiczną. Dodatkowo na tej sali znajduje się symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego SimMan 3G.

Sala Karetki

Wyposażona została w symulator karetki wraz z pełnym jej wyposażeniem oraz symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego SimMan 3G.

Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wyposażona została między innymi w aparat USG, respirator, dwa defibrylatory, aparat EKG, ssak elektryczny. Dodatkowo na tej sali znajduje się symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego SimMan 3G, symulator wysokiej wierności pacjenta dziecka SimJunior oraz symulator wysokiej wierności kobiety rodzącej SimMom.

Sala Intensywnej Terapii

Wyposażona została między innymi w aparat EKG, defibrylator, ssak elektryczny oraz respirator. Dodatkowo na tej sali znajduje się symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego SimMan 3G, symulator wysokiej wierności pacjenta dziecka SimJunior oraz symulator wysokiej wierności noworodka SimBaby.

Sala porodowa

Wyposażona została między innymi w aparat KTG, aparat EKG, ssak elektryczny, dwa inkubatory, fotel ginekologiczny oraz łóżko porodowe. Dodatkowo na tej sali znajduje się symulator wysokiej wierności kobiety rodzącej SimMom oraz symulator wysokiej wierności noworodka SimNewB.

Sala pielęgniarska

Wyposażona została między innymi w defibrylator, stanowisko do iniekcji, podnośnik pacjenta z wanną, łóżko ortopedyczne, zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej oraz aparat EKG. Dodatkowo na tej sali znajduje się symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego SimMan 3G oraz fantom niskiej wierności do pielęgnacji odleżyn.

Symulacje Niskiej Wierności

Symulacje niskiej wierności polegają na przećwiczeniu na specjalnym sprzęcie podstawowych procedur medycznych oraz doskonalenie już nabytych przez studentów umiejętności. Sale przeznaczone do tego typu zajęć wyposażone są w trenażery oraz specjalne modele.

Sala umiejętności technicznych

Wyposażona została m.in. w trenażery:

 • do intubacji dorosłego, dziecka oraz niemowlaka,
 • do wkłuć podskórnych
 • do wkłuć domięśniowych
 • do konikopunkcji
 • do badania per rectum
 • do cewnikowania
 • do badania gruczołu piersiowego
 • do punkcji lędźwiowej
 • badania ginekologicznego.

Dodatkowo m.in. w modele:

 • do pielęgnacji stomii
 • do zakładania zgłębnika
 • do zabiegów do rektalnych
 • do pielęgnacji odleżyn

Jak również w drobny sprzęt medyczny umożliwiający pracę na wymienionych trenażerach.

Sala BLS / ALS

Wyposażona została w zaawansowany fantom dorosłego ALS, zaawansowany fantom dziecka ALS, fantomy do resuscytacji, trenażery do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej Brayden, trenażer BLS niemowlęcia, defibrylator oraz AED. Dodatkowo na sali znajduje się drobny sprzęt medyczny umożliwiający pracę na wymienionych fantomach.

Sala komputerowa

Sala wirtualnej rzeczywistości

Sale egzaminacyjne OSCE

Wyposażone zostały w zestaw podstawowego sprzętu medycznego m.in. waga lekarska, glukometr, fonendoskop, oftalmoskop, spirometr czy dermatoskop.

Ciąg czterech sal OSCE połączonych ze sobą korytarzem, pozwalającym na oddzielenie studenta egzaminowanego od grupy i uniemożliwiającym mu kontakt z pozostałymi studentami. Dodatkowo, sale te połączone są wspólnym pomieszczeniem kontrolnym pozwalającym na obserwację studentów przez egzaminatorów.

Sale stomatologiczne

 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.