Przejdź do treści

Media społecznościowe

O CSM

W Centrum Symulacji Medycznej UMB znajduje się sześć sal wysokiej wierności:

  • blok operacyjny,
  • sala z symulatorem karetki pogotowia,
  • sala szpitalnego oddziału ratunkowego,
  • sala intensywnej terapii,
  • sala porodowa i do ćwiczeń umiejętności położniczych,
  • sala pielęgniarska.

cztery sale niskiej wierności:

  • pracownia rzeczywistości wirtualnej,
  • pracownia komputerowego wspomagania nauczania,
  • sala symulacji z zakresu ALS/BLS,
  • sala nauki umiejętności technicznych laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych i nauki umiejętności chirurgicznych.

oraz dwie sale wyposażone w unity stomatologiczne, stomatologiczne laboratorium materiałowe, cztery sale egzaminu OSCE i ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi oraz pięć sal do debriefingu.

W salach wysokiej wierności odwzorowujących w najdrobniejszych szczegółach prawdziwe sale szpitalne znajdują się zaawansowane symulatory pacjenta dorosłego, dziecka, noworodka oraz rodzącej kobiety.

Sale niskiej wierności wyposażone są w całą gamę przeróżnych trenażerów pomagających w opanowaniu podstawowych technik niezbędnych w pracy lekarza.

We wszystkich salach Centrum pracuje najnowocześniejszy sprzęt audio-video pomagający prowadzić zajęcia symulacji medycznej, umożliwiający rejestrację ich przebiegu i późniejsze odtwarzanie materiału w celu ich wspólnej analizy.

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.