Przejdź do treści

Media społecznościowe

Kurs pierwszej pomocy – terminy

GRUPA 1 – 07.03.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
ZAKŁAD STATYSTYKI MEDYCZNEJ 07.03.2019 2
ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI 07.03.2019 2
ZAKŁAD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ 07.03.2019 2
ZAKŁAD PROPEDEUTYKI STOMATOLOGICZNEJ 07.03.2019 2
ZAKŁAD FARMACJI STOSOWANEJ 07.03.2019 2
ZAKŁAD FARMAKOLOGII 07.03.2019 2
ZAKŁAD CHEMII LEKÓW 07.03.2019 2
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI CHEMATOLOGICZNEJ 07.03.2019 2

 

 

GRUPA 2 – 14.03.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
ZAKŁAD HISTOLOGII I EMBRIOLOGII 14.03.2019 2
SAMODZIELNA PRACOWNIA HISTORII MEDYCYNY 14.03.2019 2
ZAKŁAD MEDYCYNY KLINICZNEJ 14.03.2019 2
ZAKŁAD STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ 14.03.2019 2
ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ 14.03.2019 2
ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ 14.03.2019 2
ZAKŁAD HIGIENY,EPIDEMIOLOGII I ZABURZEŃ METABOLICZNYCH 14.03.2019 2
 SAMODZIELNA PRACOWNIA TECHNIK MIKROBIOLOGICZNYCH I NANOBIOMEDYCZNYCH 14.03.2019 1

 

 

GRUPA 3 – 21.03.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
ZAKŁAD HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ERGONOMII 21.03.2019 2
ZAKŁAD ORTODONCJI 21.03.2019 2
SAMODZIELNA PRACOWNIA BIOFARMACJI 21.03.2019 2
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII 21.03.2019 2
ZAKŁAD IMMUNOLOGII 21.03.2019 2
ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ 21.03.2019 2
ZAKŁAD GENETYKI KLINICZNEJ 21.03.2019 2
ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 21.03.2019 2
ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO 21.03.2019 1

 

 

GRUPA 4 – 28.03.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
ZAKŁAD SYNTEZY I TECHNOLOGII ŚRODKÓW LECZNICZYCH 28.03.2019 2
ZAKŁAD TOKSYKOLOGII 28.03.2019 2
ZAKŁAD FIZJOLOGII 28.03.2019 2
ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO 28.03.2019 1
ZAKŁAD BIOFIZYKI 28.03.2019 2
ZAKŁAD BIOCHEMII LEKARSKIEJ 28.03.2019 2
ZAKŁAD BIOLOGII 28.03.2019 2
ZAKŁAD ZINTEGROWANEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 28.03.2019 1

 

 

GRUPA 5 – 04.04.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
ZAKŁAD STOMATOLOGII ZINTEGROWANEJ 04.04.2019 2
ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 04.04.2019 2
ZAKŁAD RADIOLOGII 04.04.2019 2
ZAKŁAD CHEMII MEDYCZNEJ 04.04.2019 2
STUDIUM FILOZOFII I PSYCHOLOGII CZŁOWIEKA 04.04.2019 2
ZAKŁAD STOMATOLOGII SPOŁECZNEJ I PROFILAKTYCZNEJ 04.04.2019 2
ZAKŁAD FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII DOŚWIADCZALNEJ 04.04.2019 2
ZAKŁAD PATOMORFOLOGII LEKARSKIEJ 04.04.2019 1

 

 

GRUPA 6 – 11.04.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
SAMODZIELNA PRACOWNIA REHABILITACJI NARZĄDU WZROKU 11.04.2019 1
ZAKŁAD HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ERGONOMII 11.04.2019 1
ZAKŁAD FIZJOLOGII 11.04.2019 1
ZAKŁAD KLINICZNEJ BIOLOGII MOLEKULARNEJ 11.04.2019 2
ZAKŁAD FARMAKOLOGII KLINICZNEJ 11.04.2019 1
ZAKŁAD SYMULACJI MEDYCZNYCH 11.04.2019 1
ZAKŁAD FARMAKODYNAMIKI 11.04.2019 1
ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ 11.04.2019 1
ZAKŁAD BIOLOGII MEDYCZNEJ 11.04.2019 1
ADMINISTRACJA UMB – RADCA PRAWNY 11.04.2019 2
DZIEKANAT WF 11.04.2019 2

 

 

GRUPA 7 – 25.04.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
DZIAŁ PROJEKTÓW POMOCOWYCH 25.04.2019 2
SAMODZIELNA PRACOWNIA HISTORII MEDYCYNY 25.04.2019 3
SEKCJA INWENTARYZACJI 25.04.2019 2
DZIAŁ INWESTYCJI 25.04.2019 2
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 25.04.2019 2
DZIAŁ INFORMATYKI 25.04.2019 2
ZAKŁAD BIOCHEMII FARMACEUTYCZNEJ 25.04.2019 2

 

 

GRUPA 8 – 09.05.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH 09.05.2019 1
DS. NR 1 09.05.2019 1
DS. NR 2 09.05.2019 2
DZIAŁ KONSERWACJI I EKSPLOATACJI 09.05.2019 1
BIBLIOTEKA 09.05.2019 1
DZIAŁ AGU 09.05.2019 1
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 09.05.2019 1
ZESPÓŁ TECHNICZNY CSM 09.05.2019 4
SAMODZIELNA PRACOWNIA KOSMETOLOGII 09.05.2019 1

 

 

GRUPA 9 – 16.05.2019

GODZ. 8.00-15.30

ZAKŁAD DATA LICZBA OSÓB
DZIEKANAT WL 16.05.2019 2
ARCHIWUM 16.05.2019 1
BIURO PROMOCJI I REKRUTACJI 16.05.2019 1
BHP 16.05.2019 1
DZIAŁ ZAOPATRZENIA 16.05.2019 1
DZIEKANAT WNOZ 16.05.2019 2
DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH 16.05.2019 2
ZAKŁAD CHORÓB PRZYZĘBIA 16.05.2019 1
DZIAŁ RKO 16.05.2019 2

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.