Przejdź do treści

Media społecznościowe

Szkolenie OSCE
4 – 8.03.2019

W dniach 04-08.03.2019 r. realizowane będzie Szkolenie pracowników UMB  w zakresie przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).

Miejsce szkolenia: Centrum Symulacji Medycznej UMB

Godziny szkolenia: 8.15 – 15.15

 

Zakres tematyczny:

Teoria i praktyka egzaminów typu OSCE, umiejętność zastosowania OSCE, wskazanego jako forma sprawdzania całości umiejętności praktycznych lub klinicznych nabytych w trakcie kształcenia praktycznego w zakresie medycyny

Celem szkolenia jest w szczególności:

  • zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą planowania, organizowania i przeprowadzania egzaminów OSCE uwzględniającą najnowsze doniesienia z badań w edukacji medycznej,
  • nauczenie uczestników umiejętności niezbędnych w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów typu OSCE dla studentów medycyny oraz pielęgniarstwa i położnictwa.
  • wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na sprawne, skuteczne realizowanie różnorodnych zadań związanych z oceną umiejętności klinicznych studentów w formie egzaminu typu OSCE.

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.