Przejdź do treści

Media społecznościowe

X Spotkanie Informacyjne – online

11 grudnia 2020 roku odbyło się X Spotkanie Informacyjne zorganizowane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach realizacji projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli reprezentujących Centra Symulacji Medycznej z 12 uczelni medycznych.

Poruszono tematy dotyczące symulacji w pediatrii i stomatologii oraz podjęto dyskusję na temat sytuacji centrów w dobie pandemii.

Nie zabrakło również głosu przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, którzy  podzielili się informacjami o aktualnym stanie przygotowań do nowej perspektywy finansowej, innych źródłach finansowania działalności oraz dalszego rozwoju centrów symulacji medycznej.

Na zakończenie spotkania zaprezentowano film przygotowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa pacjentów z COVID-19.

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.