Przejdź do treści

Media społecznościowe

Współpraca z CSM

Centrum Symulacji Medycznej UMB  współpracuje ze Studenckimi Kołami Naukowymi.

17 lutego 2021 roku w Centrum Symulacji Medycznej odbyły się zajęcia Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Praca praktyczna zespołu studentów polega głównie na odbywaniu dyżurów na bloku operacyjnym i oddziale pooperacyjnym Kliniki Kardiochirurgii. Grupa 12 studentów pod nadzorem opiekuna Koła dr n. med. Urszuli Kościuczuk doskonaliła umiejętności praktyczne  na stanowisku intubacji i BLS oraz sali Bloku Operacyjnego.

 

 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.