Przejdź do treści

Media społecznościowe

Zajęcia obiektywnych strukturyzowanych egzaminów klinicznych (OSCE)

W Centrum Symulacji Medycznej UMB trwają zajęcia obiektywnych strukturyzowanych egzaminów klinicznych (OSCE). Egzaminy OSCE (Objective Structured Clinical Examination) to narzędzie oceny, które zapewnia obiektywną ocenę umiejętności klinicznych (praktycznych) opartych na symulacji medycznej. Celem egzaminu jest sprawdzenie kompetencji proceduralnych i społecznych zdobytych w całym toku studiów, umożliwiających absolwentowi samodzielne wykonywanie zawodu. Uznawane jest za jedną z najlepszych metod sprawdzania wiedzy na etapie kształcenia akademickiego.

Każdy student ostatniego roku kierunku lekarskiego przechodzi dwie stacje wysokiej wierności, na których ma do wykonania w określonym czasie zadanie lub procedurę medyczną, np. resuscytację. W niektórych przypadkach, do ukończenia zadania potrzebny jest obiektywny członek zespołu lub opiekun „pacjenta”.

W przyszłości Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje zwiększyć liczbę stacji oraz stopień ich skomplikowania. Warto zatem uczyć się umiejętności praktycznych w trakcie zajęć na Uczelni.

Zajęcia i egzamin OSCE organizuje Zakład Symulacji Medycznych oraz technicy Centrum Symulacji Medycznej UMB.

 

 

„Działania realizowane w ramach projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.