Przejdź do treści

Media społecznościowe

Szkolenie pracowników UMB pełniących funkcje egzaminatorów w trakcie egzaminów typu OSCE

 

W ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” w dniu 19 marca odbyło się  szkolenie praktyczne  adresowane do  nauczycieli  akademickich, którzy będą pełnili funkcje egzaminatorów w trakcie  egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination).

 

Szkolenie przeprowadził zespół Prof. Kamila Torresa z Zakładu Dydaktyki i Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.