Przejdź do treści

Media społecznościowe

Szkolenia farmaceutów, diagnostów i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień – dodatkowe terminy

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytety Medycznego w Białymstoku zaprasza do rejestracji na część praktyczną szkolenia farmaceutów, diagnostów i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień.

Szkolenia są realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 293) za pośrednictwem CMKP, z którym UMB zawarł umowę na realizację szkolenia.

 

Pytania prosimy kierować na adres ksztalceniezdalne@umb.edu.pl, tel. 502751880  

Przed rezerwacją zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych  

  1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora, 
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl  
  3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu zgłoszenia się na szkolenie i organizacji przez Centrum Symulacji Medycznej UMB szkolenia z zakresu wykonywania szczepień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej zwanego RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. organizacji szkoleń praktycznych przez Centrum Symulacji Medycznej UMB, 
  4. Moje dane osobowe będą przekazywane CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) tylko i wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem szkoleń. CMKP stanie się Administratorem danych osób zakwalifikowanych na szkolenie (uczestników szkolenia).
  5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy i realizacji szkoleń.  
  6. Posiadam prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, na zasadach określonych w RODO, 
  7. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że moje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z RODO  
  8. Podanie danych jest niezbędne do udziału w szkoleniu. 

 

 

 Icons made by Freepik from www.flaticon.com 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.