Przejdź do treści

Media społecznościowe

Repozytorium Materiałów Dydaktycznych UMB 

Zapraszamy do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na platformie Blackboard pn. Repozytorium Materiałów Dydaktycznych UMB. W sekcji o nazwie „Centrum Symulacji Medycznych” znajdują się materiały dydaktyczne niezbędne dla każdego studenta rozpoczynającego zajęcia w Centrum.  

Dodatkowo każdy ze studentów, doktorantów oraz prowadzących dydaktykę może umieścić  własne niepublikowane materiały, które chce udostępnić do wglądu innym użytkownikom platformy. Mogą to być referaty, analizy własne w ramach realizowanych badań naukowych, ale także przykładowe pytania egzaminacyjne i inne materiały użyteczne szczególnie dla studentów.   

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi jak uzyskać dostęp do repozytorium, jak z niego korzystać oraz jak zamieścić materiały własne. Aby bez przeszkód korzystać z narzędzia konieczne jest posiadanie konta na platformie Blackborad oraz konta w Office 365. Aby zdeponować materiał należy zalogować się do Office 365 używając danych: 

  • pracownicy jako login adres uniwersyteckiej poczty w standardzie:  imię.nazwisko@umb.edu.pl 

hasło takie jak do portalu pracowniczego HCM 

Hasło można zresetować przez stronę haslo.umb.edu.pl, która jest dostępna tylko w sieci lokalnej UMB oraz szpitalach 

 

  • studenci jako login nr albumu@student.umb.edu.pl, hasło takie jak do wirtualnej uczelni. Hasło można zresetować samodzielnie stosując się do instrukcji znajdującej się m.in. na stroniehttps://www.umb.edu.pl/pl/poczta

Materiały dotyczące Repozytorium:  

  1. Regulamin 
  1. Instrukcja rejestracji i korzystania  
  1. Formularz zgłoszenia materiału 
  1. Oświadczenie dotyczące praw autorskich 

Zapraszamy do korzystania, w razie pytań służymy pomocą, 

Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

15-295 Białystok, ul. Szpitalna 30,   

tel. 85 686 52 49, -50 

 

 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.