Przejdź do treści

Media społecznościowe

Rekrutacja dodatkowa studentów do MENTORINGU

Zapraszamy studentów VI roku kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do udziału w DRUGIEJ EDYCJI programu MENTORINGU, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

Udział w programie jest bezpłatny, a jego celem jest kształtowanie u studentów umiejętności  planowania  kariery  zawodowej i rozwoju  osobistego,  dzięki wykorzystaniu wiedzy i  doświadczenia pracowników naukowo – dydaktycznych UMB.

Charakterystyczną cechą programu jest możliwość zyskania przez studentów korzyści wynikających z bezpośredniego kontaktu z Mentorem, w tym m.in.:

 • przybliżenie specyfiki pracy lekarza,
 • weryfikacja własnych wyobrażeń na temat planowanej ścieżki kariery zawodowej,
 • weryfikacja celów zawodowych w oparciu o zdobytą wiedzę,
 • nawiązanie kontaktów zawodowych,
 • rozwój osobisty,
 • wzrost umiejętności interpersonalnych,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości, przekonania o własnych możliwościach,
 • wymiana poglądów, doświadczeń, marzeń.

Druga edycja programu Mentoringu prowadzona będzie przez doświadczonych pracowników naukowo – dydaktycznych UMB w okresie marzec – maj 2019 roku.

Rekrutacja dodatkowa studentów potrwa do dnia 27.02.2019 r.

Kryteria rekrutacji:

 • średnia ocen uzyskanych z dotychczasowego przebiegu studiów
 • aktywna działalność w studenckich kołach naukowych
 • aktywny udział w konferencjach
 • prace opublikowane w czasopismach naukowych

W przypadku, gdy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, za kryterium rozstrzygające przyjmowana będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji mentoringu dla studentów zawarte są w Procedurze korzystania przez studentów UMB z mentoringu praktycznego nauczania (LINK) w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”.

LICZBA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 JEST OGRANICZONA I WYNOSI TYLKO 20 MIEJSC !!!

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy (LINK) i dostarczyć go wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie do 27.02.2019 do:

Działu Projektów Pomocowych UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich – nad Muzeum)
Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok

Szczegółowych informacji udzielają:

Marta Olędzka- Szewczyk
tel.: 85 748 55 21
marta.oledzka-szewczyk@umb.edu.pl         

Marek Sokołowski
tel.: 85 748 56 50
marek.sokolowski@umb.edu.pl


Mentoring – procedura (PDF, 408 kB)

Mentoring – formularz zgłoszeniowy (DOCX, 98 kB)

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.