Przejdź do treści

Media społecznościowe

Rekrutacja na szkolenia egzaminatorów OSCE

W ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” realizowane są na UMB działania związane z wdrożeniem egzaminów typu OSCE. Aktualnie pracuje Zespół, którego zadaniem jest przygotowanie i utworzenie 16 stacji wykorzystywanych podczas planowanych egzaminów.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie kadry dydaktycznej, która będzie pełniła funkcje egzaminatorów w trakcie przeprowadzania na Uczelni egzaminów typu OSCE. W związku z tym w marcu 2021 roku zorganizowane zostaną szkolenia, do udziału w nich zapraszamy kadrę dydaktyczna Uczelni realizującą zajęcia na kierunkach: Lekarskim, Pielęgniarstwo i Położnictwo.

 

Szkolenia odbędą się w formie hybrydowej: część teoretyczna online, cześć praktyczna w Centrum Symulacji Medycznej UMB, w terminie:

1) część teoretyczna online w dniu 5 i 12 marca 2021 roku w godzinach: 12.00 – 14.40;

2) część praktyczna w Centrum Symulacji Medycznej UMB w dniu 19 marca 2021 roku w godzinach: 9.00 – 14.45.

 

Szkolenie przeprowadzi zespół Prof. Kamila Torresa z Zakładu Dydaktyki i Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

– dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan – kmroslan@umb.edu.pl.

– Marek Sokołowski – marek.sokolowski@umb.edu.pl

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.