Przejdź do treści

Media społecznościowe

Pilotażowe egzaminy OSCE dla VI roku Wydziału Lekarskiego

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB przygotowuje się do wdrożenia w bieżącym roku akademickim Obiektywnych Strukturyzowanych Egzaminów Klinicznych (OSCE).

Od 15 do 18 lutego 2021r.  przeprowadzono pierwsze zajęcia pilotażowe ze studentami VI roku kierunku lekarskiego.

Przetestowano łącznie 10 stacji egzaminacyjnych. Każdy student miał do wykonania zadanie lub procedurę medyczną na dwóch stacjach, od np. kwalifikacji do szczepienia aż do resuscytacji z defibrylacją.

Wszyscy studenci biorący udział w próbie zdali – bardzo dziękujemy za udział.

Wspólne doświadczenie pomoże nam udoskonalić procedury OSCE, aby w kwietniu egzaminy przebiegły pomyślnie.

 

Prof. Włodzimierz Łuczyński i Zespół Techników Centrum Symulacji Medycznych UMB

 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.