Przejdź do treści

Media społecznościowe

Organizacja kształcenia w semestrze letnim

W semestrze letnim 2021/2022 w CSM będą mogły odbywać się dodatkowo zajęcia praktyczne na kierunkach w tym: Ratownictwo Medyczne i Higiena Stomatologiczna.

Od 22 lutego 2021 Centrum pracować będzie do godziny 17:00 w zależności od potrzeb zgłoszonych przez poszczególnych prowadzących zajęcia.

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.