Przejdź do treści

Media społecznościowe

Najnowocześniejszy symulator dentystyczny w CSM

Centrum Symulacji Medycznej wzbogaciło się o cenny nabytek, jakim jest symulator najnowszej generacji wykorzystujący wirtualną rzeczywistość VR do nauczania stomatologii.

W pracowni symulacyjnej Zakładu Propedeutyki Stomatologii stanął Simodont Dental Trainer zakupiony w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, współfinansowanego przez UE. Z Simodontem pracownicy zakładu mieli okazję zapoznać się podczas odbywania stażu w Academic Centre for Dentistry w Amsterdamie, gdzie urządzenie to powstało i jest z powodzeniem stosowane, podobnie jak na całym świecie.

Ten zaawansowany symulator dentystyczny oparty na haptycznej technologii wirtualnej rzeczywistości stanowi rodzaj pomostu pomiędzy pracą na fantomie a praktyką kliniczną. Praca na nim  doskonali precyzyjne umiejętności psychomotoryczne niezbędne do wykonywania zawodu.  Simodont umożliwia ćwiczącym trening ogólnej zręczności manualnej dzięki haptycznemu narzędziu do tworzenia realistycznego zmysłu dotyku oraz trójwymiarowemu obrazowi obiektu. To wysoce realistyczne odczucie dotykowe różnych obiektów i materiałów dostarczane jest przez kontakt wirtualnego wiertła podczas pracy. Ponadto system z informacją zwrotną pozwala na obiektywną ocenę i samoocenę pracy studenta w czasie rzeczywistym. Dodatkową korzyścią jest wymuszenie i utrwalanie prawidłowej, zgodnej z zasadami ergonomii,  pozycji ciała podczas zabiegu.

Możliwość zastosowania nowoczesnych rozwiązań w dydaktyce z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w UMB.

 

Zapraszamy do posłuchania wywiadu z dr hab. Anną Kierklo, kierownikiem Zakładu Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

https://bia24.pl/kategorie/wiadomoci/video.-komputer,-kt%C3%B3ry-odtwarza-rzeczywisto%C5%9B%C4%87.-umb-ma-nowoczesny-symulator-dentystyczny.html

 

 

 

 

 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.