Przejdź do treści

Media społecznościowe

Pracowite wakacje w CSM

W Centrum Symulacji Medycznej UMB w okresie wakacyjnym przeprowadzono praktyczne  egzaminy dyplomowe  studentów III roku I° na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo.

Do egzaminu przeprowadzonego w  lipcu na kierunku Pielęgniarstwo przystąpiło 95 studentów. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialny był zespół egzaminacyjny złożony z 10 osób – wykładowców i techników symulacji.

W miesiącach sierpień – wrzesień odbyły się praktyczne egzaminy dyplomowe do którego przystąpiło 60 studentów kierunku Położnictwo. W skład zespołu egzaminacyjnego powołanych było 12 wykładowców oraz kilku techników symulacji, jako wsparcie techniczne przebiegu egzaminów.

W okresie 06.07-31.07.2020  w Centrum Symulacji Medycznej UMB we współpracy z Zakładem Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo – Ginekologicznej studenci I roku kierunku Położnictwo odbyli obowiązkowe praktyki wakacyjne.

 

Portal utworzony w ramach projektu "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.